Komiteti Organizativ

Komiteti Organizativ

INSITUCIONI

MSH

AQH

UNICEF

MSH

PRAK

AQH

IHS

Qendra Rajonale e Shëndetit Publik

Niveli dytesor

IKSHPK - Komiteti Organizativ

TPH

IHS

AQH

Niveli dytesor

Banka Botërore

AQH

MSH

Niveli dytesor

Dhoma e Dentistëve

WHO

AQH

Niveli sekondar

Dhoma e Infermierëve

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës (FSSHK)

Dhoma e Farmacistëve

PHC

AQH

Shqip

Subscribe for the updates!