Ballina

SYMPOZIUMI NDËRKOMBËTAR I
SËMUNDJEVE KRONIKE JO-NGJITËSE

27-29 SHTATOR 2023

KOSOVË

Komitet Organizativ është themeluar nga Ministria e Shëndetësisë në Kosovë (MSH)

Dr. Florie Miftari Basholli nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës (IKSHPK) drejton komitetin që përbëhet nga 16 profesionistë nga MSH-ja, kujdesi primar, dytësor dhe tretësor shëndetësor, odat e profesionistëve shëndetësorë, përfaqësuesit e të drejtave të pacientëve, dhe organizatat ndërkombëtare që punojnë në sektorin e shëndetësisë.

Fjalime të mirëseardhjes

Z. Arben Vitia

Ministër i Shëndetësisë në Kosovë

Z. Naser Ramadani

Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë

Z. Laurent Torche

Zëvendës Drejtor i Zyrës për Bashkëpunim, Sekretar i Parë i Ambasadës së Zvicrës, Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë

Z. Oleksandr Martynenko

Zyrtar Ndërlidhës dhe Shef i Zyrës së OBSH-së, Prishtinë

Z. Pleurat Sejdiu

Kryetar i Odës së Mjekëve të Kosovës

Znj. Nexhmije Gori

Kryetare e Odës së Infermierëve të Kosovës

Fjalime Kryesore

Znj. Alison Cox

Drejtoreshë e Politikave dhe Avokimit në NCD Alliance

Z. Sean Taylor

Drejtor i Shkencës dhe Shëndetit Publik në World Heart Federation

Znj. Mette Skar

Menaxhere e lartë e programit në World Diabetes Foundation

Z. Richard Price

Drejtor i Politikave, European Cancer Organisation

Kujdesi Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor (AQH)  dhe Shërbimet Shëndetësore të Integruara janë nismë të përbashkëta midis Kosovës Ministrisë së Shëndetësisë (MSH) dhe Swiss Governmentme qëllim të promovimit të cilësisë dhe qasjes në shërbimet shëndetësore dhe për të lehtësuar mbështetjen e mëtejshme të kapaciteteve kombëtare në sektorin e shëndetësisë përmes një procesi pjesëmarrës në përputhje me politikat kombëtare të shëndetit. të dy projektet janë të realizuara nga Swiss Tropical and Public Health Institute (SWISS TPH)

Komiteti Organizativ

Dr. Florie Miftari Basholli -

Komiteti Organizativ

Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës

Shqip

Subscribe for the updates!