Ngjarja e Rrjetëzimit

Ngjarja e rrjetësimit

Simpoziumi Ndërkombëtar për NCD-të organizoi një Ngjarje të Rrjetëzimit me profesionistë të nderuar:

Besa Begu – Shëndeti Oral dhe NCD-të

Melita Kabashi - Aktiviteti Fizik dhe NCD-të

Vala Pupovci - Ushqimi dhe NCD-të

Ky event ofroi një mundësi për të takuar folësit e simpoziumit dhe përfaqësuesit nga organizatat ndërkombëtare kryesore që morën pjesë në Simpozium.

Shqip

Subscribe for the updates!